labels à la loupe

De aanvullende labels: meer bio dan bio.

Färm zijn winkels, maar meer nog een maatschappelijk project om “de wereld te veranderen door gezond te eten”. Elke dag denken we na over de beste manieren om jou, de färmidabele klant, te helpen op weg naar kwaliteitsvolle en duurzame voeding. Daarvoor creëren we, brengen we in de aandacht en maken we keuzes. De Färmoscope, dat zijn labels en productsuggesties die de geheimen over onze werking onthullen.

Zoals je ongetwijfeld weet, houdt duurzame ontwikkeling rekening met ecologische, sociale en economische aspecten. Bijzonder hieraan is dat het zich op het kruispunt van deze drie pijlers bevindt. Van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen, richt het twaalfde zich specifiek op consumptie- en productiepatronen. Duurzaam voedsel houdt rekening met de huidige voedselbehoeften, zonder de noden van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het bevordert landbouwproductie-, verwerkings-, distributie- en consumptiepatronen die de biodiversiteit en ecosystemen beschermen en de mensenrechten eerbiedigen. Het moet ook voor iedereen toegankelijk zijn en een eerlijke verdeling van de toegevoegde waarde mogelijk maken.

Om je te helpen, hebben we de Färmoscoop bedacht.

Om het concept van duurzaamheid in praktijk te brengen, hebben we voor jou de Färmoscoop ontworpen. Concreet betekent dit dat elk product dat in onze rekken wordt aangeboden, onder de loep genomen wordt op basis van 11 ecologische, maatschappelijke en economische criteria. Deze analyse resulteert in een färmoscore, d.w.z. een duurzaamheidsindicator die met één punt stijgt telkens het product aan een specifiek criterium voldoet. Je vindt deze färmoscore op het etiket van elk voedingsproduct. Met deze tool willen we ons engagement voor transparantie waarmaken door alle informatie die we hebben met jou te delen, geen schuldgevoel of race naar perfectie dus! De maatschappelijke uitdaging achter de Färmoscope is jou de kans geven om de waarde van de producten te kennen. En dit niet alleen door het gebruikelijke begrip ‘prijs’, maar ook, en vooral, de positieve impact ervan op de wereld.

Om je te helpen, zetten we de aanvullende labels in de kijker

We helpen je graag bij de overgang naar een gezond voedingspatroon met onze aanvullende labels die je laten kennismaken met de voorbeeldige aanpak van producenten die nog verder gaan dan de eisen van het EU-keurmerk voor biologische producten. Een paar voorbeelden…

In België is het Biogarantie-label de referentie. Het certificeert dat het product is geteeld en verwerkt op eigen bodem. Het Nature et Progrès-label staat voor regels met betrekking tot biodiversiteit, seizoensgebondenheid, dierenwelzijn, korte toeleveringsketens en het gebruik van hulpbronnen. Het Demeter-label is bedoeld voor landbouwers die biodynamisch telen. Deze aanpak heeft als doel ecosystemen te regenereren door zorg te dragen voor elk element: bodem, planten, dieren, mensen. Het Fairtrade-label garandeert dat de producten afkomstig zijn van kleinschalige producentenorganisaties en eerlijke handel respecteren. Met andere woorden, het certificeert strenge normen op het gebied van landbouwpraktijken, van beheer met respect voor sociale- en milieuwaarden.

Om je te helpen, kiezen wij de beste producten voor jou

Bij Färm gaat communicatie in de eerste plaats over transparantie. Met dit in gedachten, stellen we je elke maand een selectie van producten voor die zowel qua kwaliteit als  engagementen bovenaan de lijst staan. Voor de maand mei nodigen we je uit om drie inspirerende merken met een mooie farmoscöre te ontdekken!

LUNA E TERRA

De Luna e Terra sappen, granen, meel, oliën en conserven met Demeter keurmerk zijn afkomstig uit de biologisch-dynamische landbouw. De producten worden zo min mogelijk bewerkt. Groenten en fruit gaan direct (of bijna direct) van de grond naar de fles. Vruchtwisseling is essentieel is voor een weerbare bodem, daarom telen boeren hetzelfde gewas hooguit eens in de vijf jaar op dezelfde plek. Granen zijn het meest populaire gewas voor vruchtwisseling: hun diepe wortelsysteem belucht de bodem perfect.

BELVAS

De pralines van Belvas zijn het resultaat van een zo duurzaam mogelijke aanpak. Geen bewaarmiddelen, geen kleurstoffen, geen smaakversterkers, geen smaakstoffen, geen GGO’s, geen gehydrogeneerde vetten. Belvas gebruikt alleen Fairtrade gecertificeerde biologische ingrediënten en heeft besloten om nog een stap verder te gaan door een exclusief partnerschap aan te gaan met het dorp Armayari in Peru voor de productie van  biodynamische cacaobonen. In Ivoorkust werkt Belvas samen met een producentencoöperatie om een fabriek te bouwen die instaat voor het oogsten, roosteren en malen.

LA BRASSERIE DE LA LESSE

Deze ambachtelijke brouwerij biedt kwaliteitsbieren, gebrouwen met lokale en biologische grondstoffen. Opgericht naar het model van een coöperatie met sociaal oogmerk, is dit initiatief gebaseerd op het herlokaliseren van de economie, duurzame ontwikkeling, participatief beheer, het versterken van korte ketens en veerkracht. De brouwerij heeft het certificaat van Nature & Progrès en van de Belgian Fair Trade Federation.

Deel info