nu!

HET VLEES VAN NU! RECHTSTREEKS UIT EEN TRANSPARANTE EN GEËNGAGEERDE BELGISCHE INDUSTRIE

Färm is in de eerste plaats een verhaal van waarden. Samenwerking, transparantie en eerlijkheid tegenover de boeren vormen hier elk een mooi voorbeeld van.

Kwaliteitsvlees is het resultaat van een door de jaren heen verworven knowhow en een passie voor de veehouderij. Van fokkers tot consumenten, van de ambachtelijke slager tot de distributeur, de nu! vleessector brengt alle spelers van deze keten samen. Het resultaat? De meest eerlijke producten voor zowel producenten als consumenten.

100% Belgische sectoren

Sinds haar oprichting investeert de coöperatie in de ontwikkeling van Belgische biologische sectoren. “Als coöperatie nodigen we de consumenten uit om deel te nemen aan de ontwikkeling van ons Belgisch bio-terrein. Dit omvat deels het opzetten van de juiste kanalen. Dankzij de creatie van de nu! keten kunnen we onze klanten een gamma van 100% Belgisch vlees aanbieden, dat gegarandeerd 100% nitrietvrij is. De kwaliteit is superieur, omdat we een sectorreglement hebben opgesteld, dat bepaalt hoe het vlees wordt geproduceerd”, legt Jean-David Couderc, operationeel directeur van Färm, uit. De CO2-impact is tot een minimum beperkt. Eén van de boeren, Bioherin, heeft ook een negatieve CO2-impact, omdat zijn weiden en gewassen meer CO2 opnemen dan de koeien uitstoten. Dit wordt mogelijk gemaakt door een klein aantal dieren op een groot grasland te laten grazen. Daardoor is er een grotere koolstofopslag in de graslandbiomassa mogelijk.

Op een collaboratieve en coöperatieve manier kwamen alle spelers in de sector samen rond de tafel en creëerden ze een gemeenschappelijk kader. “De specificaties, wat betreft de foktechnieken en -praktijken, zijn veeleisender dan de ‘standaard’ biologische normen. Het werd een echt handvest om het vlees onder de best mogelijke omstandigheden te laten produceren. De nu! sector omvat producenten, een slagerij, een logistieke centrum en Färm-winkels. In samenwerking met Nature & Progrès, wordt er nu ook een slachthuis op de boerderij opgezet, een baanbrekend project in België. » 

“Onze waarden van transparantie en ethiek zijn eveneens van toepassing op de aankoopprijs voor producenten, die uiteindelijk de prijs is waarmee ze zichzelf een loon kunnen uitbetalen. Het is nog geen 100% eerlijke prijs, omdat de prijs nog niet de afschrijving van hun bedrijf dekt. Maar het is beter dan de gebruikelijke prijs, die alleen betaalt voor investeringen, dieren en uitgaven, maar niet voor hun salaris,” vervolgt Jean-David. En ook de klanten zijn tevreden met de betere kwaliteit, wat we kunnen zien aan de toegenomen vleesverkoop.

Van boerderij tot bord

Arnaud Hérin is met zijn BioHerin-slagerij één van de belangrijkste producenten in de sector. Voor de familie Hérin zijn dieren een familieaangelegenheid. Zijn grootouders hebben de boerderij gekocht. Zijn ouders namen het over en in 1998 werd besloten het hele bedrijf om te schakelen naar biologische landbouw. In 2008 kocht Arnaud 60% van de familieboerderij en begon met de opleiding tot slager tijdens de avonduren. “Ik ben geboren in de biologische landbouw, ik zie de landbouw niet anders dan biologisch. Wat ik het liefst doe tijdens mijn werk als slager, is het creëren van nieuwe producten. “Gedurende enkele maanden kwam Arnaud elke zaterdag naar de versafdeling van Färm.Meiser om zijn vlees aan te bieden voor versnijding. “Het leerde me andere omgevingen kennen. Ik genoot er van de tal van ontmoetingen met een ander type mens dan bij ons thuis in de Ardennen. Brussel is kosmopolitischer. Deze culturele diversiteit heeft mij ertoe gebracht producten en nieuwe recepten te creëren. » 

 

Arnaud heeft drie jobs in één, hij is producent, slager en als verwerker selecteert hij de beste partner-producenten om de bestellingen te verzekeren. “Het grootste deel van het varkens- en rundvlees komen van mijn huis, maar ik koop ook van andere producenten. Ik weet naar wie ik kan gaan. Ik verkies de partnerschappen met boeren, die al vele jaren uit overtuiging organisch werken, lang voor de trend. Dit zijn pioniers die destijds als halvegaren werden beschouwd. We werken eigenlijk alleen met hen samen. »

 

Arnaud versnijdt, transformeert en vacuümverpakt zelf zijn ethische kwaliteitsvlees, dat in de schappen wordt aangeboden. Waarom vacuüm verpakt, in plastic, in plaats van aan een traiteursafdeling? Eenvoudigweg omdat de uiterste gebruiksdatum (UHD) de topprioriteit is. Wanneer het vlees zijn vervaldatum bereikt, krijg je opnieuw afval, wat – samen met het tot stand doen komen van het vlees – een grotere impact heeft op de CO2-uitstoot dan de verpakking (die slechts 2% van de totale levenscyclus van het product vertegenwoordigt). Wat niet wegneemt dat Färm zich blijft inzetten om de verpakkingen van nu! te verbeteren naar meer recycleerbaar en composteerbaar materiaal. Maar de effectieve oplossingen moeten natuurlijk eerst wel op de markt beschikbaar zijn! Begin 2020 werd via nieuwe technieken de gebruikte hoeveelheid plastic al gehalveerd.

Waardering van het werk van de producenten

Het doel van de nu! sector is ook het werk van de producenten terug op niveau te waarderen. Boeren staan aan de basis van ons voedselsysteem en soms lijkt het wel alsof de consument dit vergeet.

 

Volgens de landbouwcijfers is de landbouwsector tussen 1980 en 2018 68% van zijn bedrijven kwijtgeraakt, met een min of meer gelijkaardig percentage verdwijningen in Vlaanderen en Wallonië (gemiddeld -2,5%). In dezelfde periode is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf bijna verdrievoudigd. In ons land (zoals in veel Europese landen) verdwijnt het ene na de andere familiebedrijf. De levensomstandigheden van de boeren worden steeds moeilijker en de economische realiteit is uiterst complex.

 

Het is essentieel om hun werk opnieuw op niveau te waarderen en een zo eerlijk mogelijke prijs te betalen om onze lokale landbouw te kunnen behouden. “Misschien zal de lockdown de consument helpen herinneren aan wat essentieel is, wat van levensbelang is”.  Men zal zich hopelijk bewust worden van de rol van onze boeren in de voedselvoorziening van de burgers en dus van de noodzaak om die boeren in staat te stellen van hun productie te leven. Dankzij onze vleessector nu! verkopen we ons vlees tegen een veel betere prijs dan die van de traditionele handel. »

Arnaud Hérin

De vleessector nu! is een voorbeeld van hoe je de waarde van het Belgisch agrarisch erfgoed kunt vergroten. Vlees dat in kleinere hoeveelheden, maar op een verantwoorde manier wordt geconsumeerd, is de sleutel tot duurzame voeding op grote schaal! Laten we de familieboerderijen, de lokale boerderijen en hun knowhow ondersteunen, zodat ze hun heerlijk voedsel met ons kunnen delen!

Deel info