FARM_NU

NU! DE NIEUWE KETEN VOOR VARKENS-EN RUNDVLEES

Bio is een hot topic in de wereld van de landbouw. Färm en zijn partners zijn dan ook trots op de lancering van Nu!, een keten die alle spelers samenbrengt : van producenten tot ambachtelijke slagers via distributeurs. Nu! is de nieuwe keten in de Belgische biologische voedingssector.

Meer dan alleen een label, een echt voedselbeleid

Dit project wordt gedragen door Ensemble, een denktank waarvan de coöperatie Färm lid is, evenals EcoRes en UNAB. Zij kiezen resoluut voor samenwerking, transparantie, eerlijkheid en gedifferentieerde productkwaliteit. Färm heeft meegewerkt aan de opmaak van het lastenboek. Dit handvest stelt hogere eisen dan het biolabel en houdt rekening met de omstandigheden waarin de dieren worden geteeld, de afwezigheid van nitrieten en de keuze van een zo lokaal mogelijke voeding. Dankzij hun gezamenlijke inspanningen is de keten Nu! geboren en brengt biologische varkens-en rundvleesproducenten, een slachthuis, een vleesverwerkende werkplaats, de logistieke installatie en de Färm winkels samen.

De eerste Nu! producten die al in de toonbanken liggen zijn varkens- en rundvlees omdat deze sectoren in België, met veel bedrijven in financiële moeilijkheden, vragende partij zijn. Nu! staat niet alleen voor eerlijk en rechtvaardig maar ook voor duurzaam, omdat de CO2-uitstoot tot het minimum herleid is. Een van de veetelers, BioHérin, heeft zelfs een positieve CO2-impact.

Waarom kiezen voor het vlees van Nu! ?

 • 100% transparante keten en een eerlijke en rechtvaardige samenwerking tussen alle actoren,
 • ambachtelijke en gegarandeerde nitrietvrije producten!
 • de gekozen rassen zijn rustiek en lokaal: Duroc-Piétrain voor varkensvlees en Salers voor rund,
 • de plaats van de geboorte, de mest en het slachten van dieren staat op de verpakking,
 • het lastenboek van de productie zoals opgesteld in samenwerking met de producenten stelt hogere eisen dan het Europees biolabel: welzijn, zo lokaal mogelijk voedsel en met zelfstandige boerderijen,…
 • de producenten zijn voor 100% uit Wallonië en runnen kleine en middelgrote boerderijen,
 • de kostprijs voor de varkenstelers zal met 22% verhoogd worden ten opzichte van de huidige biologische marktprijs.

Wie zijn de spelers rond het project?

De keten bestaat uit:

 • de ‘Groupement de Producteurs de Porcs Bio’ voor het varkensvlees en ‘Bioherin’ voor het rundvlees
 • het slachthuis van Charleroi, dat we bezochten om er zeker van te zijn dat de dieren de juiste behandeling krijgen
 • de vleesverwerkende werkplaats slagerij-charcuterie BIOHERIN met Arnaud Hérin
 • het logistiek centrum Färm
 • Färm winkels

Wie schuilt er achter NU! ?

Twee jaar geleden hebben Färm en Ecores een denktank opgericht met de naam “Ensemble” en bestaat uit:

 • Ecores, een Brussels cabinet dat advies geeft over circulaire economie en overschakeling naar duurzaamheid
 • UNAB, de Nationale Unie van Belgische Agrobiologen
 • Ethicable SCRL-FS, een coöperatie die Noord-Zuid en Noord-Noord fair trade producten ontwikkelt
 • Färm.coop, jouw coöperatieve

Het project “Ensemble” is gebaseerd op volgende waarden:

 • Samenwerking: alle actoren werken samen om een gemeenschappelijk doel te dienen
 • Transparantie over de oorsprong, productiemethoden, prijzen en marges tussen de spelers in de verschillende sectoren van het productieproces, ervaringen uitwisselen en kiezen voor de juiste werkwijzen
 • Eigen vermogen: elke speler moet kunnen leven van zijn metier en werking
 • Gedifferentieerde kwaliteit van het product: genieten van de smaak van ambachtelijke, unieke producten die met passie en geduld bereid zijn.

Het project “Ensemble” wil duurzame, biologische voedselketens in België ontwikkelen. 1% van de verkoop van Nu! producten wordt trouwens teruggestort (aan het project) om toekomstige ketens te ontwikkelen!

Deel info