Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Färm heeft de ambitie een voorbeeld van burgeronderneming te zijn waarbij transparantie fundamenteel is. De bescherming van je persoonsgegevens is essentieel voor ons en wij willen je via dit privacybeleid informeren over hoe wij deze gegevens verzamelen en verwerken.

Dit privacybeleid definieert en informeert je over hoe Färm.coop je informatie gebruikt en beschermt wanneer je gegevens invoert op deze website via één van de volgende URL’s: http://www.färm.coop, http://farmidable.farm.coop, http://www.farmstore.be (zie “Site”).

Wij willen je door middel van volgend gegevensbeschermingsbeleid informeren over welke informatie wordt verzameld, hoe en waarvoor die informatie wordt gebruikt en hoe en met wie je contact kan nemen voor eventuele vragen rond gegevensbescherming.

Färm.coop beheert de website voor de eigen coöperatieve of voor de Färm-partners.

 • Het adres van de hoofdzetel is Laurierlaan 17 te 1150 Brussel;
 • Het ondernemingsnummer is 639.799.033.

JURIDISCH KADER

Färm.coop engageert zich om de Belgische privacywetgeving na te leven: de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Privacywet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (bekend als “GDPR”) 2016/679 van 27 april 2016, in werking sinds 24 mei 2018.

GDPR gaat over:

 1. Je bezoek aan deze website en het gebruik van cookies voor een betere browse-ervaring
 2. De verschillende formulieren om onze nieuwsbrieven te ontvangen, je in te schrijven voor onze evenementen, een educatief hulpmiddel te bestellen, …

Voor reacties op de informatie hieronder, kan je een e-mail sturen naar: privacy@farmstore.be

COOKIES VOOR EEN BETERE BROWSE-ERVARING

Wat is een cookie? Cookies zijn kleine tekstbestanden, gemaakt om bepaalde gegevens van de websites die je bezoekt op te slaan. Bijvoorbeeld de selectie van een taal, inloggegevens of andere instellingen. Cookies zijn noodzakelijk voor een betere werking van de website en worden gebruikt voor statistische doeleinden. Zij registreren je naam, adres of andere persoonsgegevens niet.

Alleen de website die de cookie heeft gemaakt, krijgt toegang tot het bestand. Het bestand zelf bevat enkel tekst en kan geen acties uitvoeren op je computer. Het wordt daarom alleen gebruikt voor aanvullende informatie voor je browser. Een cookie bevat weinig gegevens en is dus onschadelijk. Als je echter vindt dat je privacy niet gerespecteerd wordt, kan je je browserinstellingen aanpassen om te voorkomen dat cookies op je computer worden opgeslagen of dat cookies je gegevens opslaan. Dit verhindert het surfen op de website niet.

Voor de webstatistieken

Statistieken van deze website worden opgeslagen door Google Analytics en Google Search console, één van de meeste gebruikte diensten voor analyse. Voor meer informatie rond de privacyregels gelinkt aan het gebruik van Google Analytics, zie Google Analytics info.

VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Tijdens je bezoek aan onze site kan je gevraagd worden om informatie vrijwillig en met volledige kennis van de feiten door te geven, bijvoorbeeld door berichten of vragen op deze site te versturen, door je in te schrijven voor onze nieuwsbrieven, door educatieve tools te bestellen, door je in te schrijven voor een evenement of door het aanvragen van papieren of elektronische publicaties. Dit zullen ‘ persoonsgegevens ‘ zijn. De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon. Bijvoorbeeld: voor-en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren, geslacht, enz…. professioneel adres en telefoonnummer zijn ook persoonsgegevens.

Op deze site kan gevraagd worden naar je:

 • naam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • burgerlijke staat
 • geboortedatum of leeftijd
 • taal
 • beroep
 • IP-adres (enkel voor de nieuwsbrief )

Deze informatie wordt verzameld via formulieren of via de inschrijvingsmodule van Flexmail N.V., onze externe e-mail dienst. Deze gegevens worden gebruikt om je te informeren, je in te schrijven voor evenementen, om later contact met je op te nemen en om statistieken te maken voor het verbeteren van de inhoud van onze website.

Deze persoonsgegevens worden alleen met deze derden gedeeld als je ons daarvoor toestemming geeft. Voor de nieuwsbrieven kan je op elk moment je voorkeuren wijzigen of je afmelden door op de link onderaan in elke e-mail te klikken. Als je in de toekomst geen e-mail en/of post van ons wenst te ontvangen, ​contacteer-ons.

BEHEER EN BESCHERMINGS VAN GEGEVENS

Je persoonsgegevens worden enkel in onze database bewaard wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrieven of voor een evenement of wanneer je graag ons tijdschrift of jaarverslag toegestuurd krijgt. Tenzij je hiertegen bezwaar maakt, worden je gegevens gedurende 5 jaar bewaard.

Deze gegevens worden opgeslagen op onze server op de hoofdzetel en op onze host OVH.com.

Färm.coop verbindt zich ertoe deze informatie niet te delen met andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden, of voor commerciële databases.

Färm.coop kan de gegevens delen met derden voor niet-commerciële doeleinden in het geval van een samenwerking. Voor deze situatie ligt het gebruik van de gegevens vast in een contract om de afspraken rond vertrouwelijkheid en veiligheid te waarborgen.

De persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer de wet dit vereist en toelaat.

DATA GEBRUIK DOOR FÄRM.COOP

De gegevens worden alleen verzameld in het kader van specifieke Färm.coop-activiteiten, zoals (e)-mailings, opiniepeilingen, inschrijvingen voor de nieuwsbrief of evenementen, enz. Wij verwerken de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) niet zonder de schriftelijke toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

In alle omstandigheden bewaar je het recht om je gegevens te bekijken, te krijgen, te wijzigen, te verwijderen, te beperken of bezwaar te maken.

VEILIGHEID VAN DE VERZAMELDE INFORMATIE

Eens de gegevens ontvangen, doet Färm.coop er alles aan om de systemen veilig houden. We hebben al passende veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies, misbruik of wijziging van informatie die op onze site wordt ingevoerd te beschermen. Hier is de lijst:

 • Alle personen die namens Färm.coop toegang hebben tot je gegevens zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
 • Elke persoon die toegang heeft gebruikt zijn eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
 • We maken regelmatig back-ups zodat persoonlijke gegevens niet verloren gaan in geval van technische of fysieke incidenten.
 • We maken onze medewerkers bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Er is een procedure in geval van gegevenslekken.

We nemen alle nodige maatregelen voor een veilige behandeling van deze informatie.

INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de Privacywet van 8 december 1992, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, heeft elke gebruiker van deze site, die op een directe of indirecte manier informatie heeft ingegeven, het recht op:

 • Informatie en inzage: informatie ontvangen over de verwerking van je persoonsgegevens en inzage krijgen in de persoonsgegevens die we over jou hebben.
 • Correctie: verzoeken om onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren.
 • Wissen: vragen dat persoonsgegevens worden gewist als zij niet langer nodig zijn of als de verwerking ervan onrechtmatig is binnen de beperking van het wettelijk kader (bijvoorbeeld wanneer je bediende, coöperant of klant bent en verder wenst te genieten van het systeem van getrouwheidspunten aan de kassa, zijn wij genoodzaakt sommige van je gegevens te bewaren).
 • Beperking: vragen om een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Overdraagbaarheid van gegevens: verzoeken om je persoonsgegevens in machinaal leesbare, gestructureerde vorm te ontvangen.
 • Verzet: kosteloos en zonder motivering verzet tegen direct marketing, prospectie en profilering.

 

Om je rechten uit te oefenen, stuur je een schriftelijke en ondertekende aanvraag naar: Färm.coop, ter attentie van Data Privacy Officer, Färm.coop, Graystraat, 10 / bus 32 te 1040 Brussel. Vergeet niet het post-of e-mailadres te melden waarnaar het antwoord moet verzonden worden. We hebben het recht je te vragen om jezelf te identificeren voordat we reageren op bovenstaande verzoeken, dit kan met een kopie van je identiteitskaart.

In het geval van een klacht met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens vragen wij je om rechtstreeks contact op te nemen met de persoon die hiervoor verantwoordelijk is via het adres privacy@farmstore.be.