PERMA FUNGI

Type productie

Deze sociale coöperatie recycleert koffiedik om er biologische oesterzwammen op te kweken.

PermaFungi produceert 1 ton oesterzwammen per maand en dit met 5 ton gerecycleerde vermalen koffie.

Vanuit Brussel, Tour & Taxis, halen ze het koffiedik met de fiets op bij restaurants in de hoofdstad.