brouette

SAMEN DE WERELD BETER (S)MAKEN, WAT BETEKENT DAT PRECIES?

We hadden een conferentie gepland met Alexis Descampe (mede-oprichter en afgevaardigd bestuurder van Färm) om samen met je de fundamenten waarop onze coöperatie steunt nog eens toe te lichten. Omwille van de coronacrisis hebben we besloten die conferentie in een artikel te gieten.

Op die manier ontdek je ook hoe we werken, welke onze waarden en wat onze doelstellingen op lange termijn zijn…. Jouw vragen zijn altijd welkom, via sociale media, e-mail … Veel leesgenot!

Mensen met een sterke ondernemingszin en duidelijke persoonlijke overtuigingen, dat zijn de gemeenschappelijke kenmerken van de zes oprichters van Färm. “Zoals iedereen worden we geconfronteerd met maatschappelijke problemen. Zoals alle mensen zijn we geschokt door de klimaatwijziging, het verlies van de biodiversiteit. We hebben geprobeerd oplossingen op onze schaal te vinden. We zijn met zes samengekomen rond het idee om het wereld al etend te veranderen”, zegt Alexis.

Het grote avontuur is dus op basis van een ideaal begonnen. Uiteraard is het Färm-project, sinds de opening van de eerste winkel flink gegroeid maar deze ontwikkeling heeft onze overtuigingen nog versterkt… Iedereen, van de klanten via de medewerkers tot de producenten, heeft geïnvesteerd in coöperatieve relaties waar iedereen beter van wordt.  Om dat te bereiken, werden enkele instrumenten ontwikkeld zoals de Handvesten, de Comités, transparantie, collectieve intelligentie… We verklaren ons nader.

Het alternatief voor de grootdistributie

De eerste opdracht van Färm is het publiek zin te geven om beter te consumeren. “Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, moet je de mensen aanmoedigen en begeleiden. We treden de mensen tegemoet in hun opvattingen over consumptie, volgens hun culturele achtergrond en opvoeding”, legt Alexis uit. “Zodra iemand de drempel van een van onze verkooppunten heeft overschreden, is het niet zozeer de taak van onze collega’s om meer te verkopen, maar wel iedereen zin te doen krijgen om beter te consumeren, voor henzelf en voor de planeet”.

De winkels van Färm bieden een alternatief voor de grootdistributie. “We positioneren ons tussen de warenhuizen en de meer alternatieve distributiekanalen zoals de GASAP (organisatie die lokale producenten en de korte keten promoot), de rechtstreekse aankoop op de boerderij of de productie van de eigen moestuin”. Het doel van deze tussenpositie is een zo groot mogelijke impact door toekomstige klanten te begeleiden. “Als  de mensen via Färm bij de alternatieve netwerken terecht komen, is onze opdracht geslaagd. Vandaag gaat 80% van de  consumenten nog naar de grootdistributie”, zegt Alexis.

Alexis Descampe, mede-oprichter en afgevaardigd bestuurder van de coöperatieve Färm

De Charters, de basis van de verbintenissen

Färm heeft verschillende handvesten samengesteld waarin je de waarden van de coöperatie terugvindt. Het Product Charter is het eerste dat door Färm werd opgesteld. Alle rayons en alle producten in de winkel komen erin aan bod. Het is een soort gids die omschrijft wat al dan niet aanvaardbaar is op basis van onze waarden. Er wordt bijvoorbeeld in verduidelijkt dat alleen 100% biologische producten zijn toegestaan en dat producten van beursgenoteerde multinationals zijn uitgesloten. Het Handvest Verkoop en Filialisering gaat over de samenwerking met de producenten om zo de partnerships gemakkelijker en duurzamer te maken. Het Handvest Beheer garandeert dan weer dat de engagementen en de acties die we ondernemen op het vlak van beheer en bevoorrading van diensten en goederen coherent zijn. Het Handvest Sociale Zaken en Participatief Beheer beschrijft de verbintenissen om de dialoog, de samen-opbouw, de duurzaamheid, de pluraliteit en het delen van de persoonlijk knowhow binnen de teams te bevorderen.

Coöperatie, de kern van Färm

De coöperatieve gedachte is een van de fundamenten van Färm. Alle deelnemers aan de keten zijn voor een gezonde, biologische en duurzame voeding. “Het is dankzij alle participanten dat we onze missie om het consumptieparadigma te veranderen, kunnen waarmaken”, vervolgt Alexis Descampe. In de werking gaan we voor transparantie en het betrekken van iedereen bij het nemen van beslissingen, zowel tijdens de jaarlijkse algemene vergaderingen als de maandelijkse raden van bestuur.  

Iedereen kan deelnemen aan de coöperatie. De coöperanten worden uitgenodigd op de algemene vergadering die plaatsvindt in juni (dit jaar uitgesteld wegens de coronacrisis). In de Raad van Bestuur vind je dan weer vertegenwoordigers van de investeerders, maar ook van het personeel, de producenten en de klanten die we co-färmers noemen. Belangrijk is te onderstrepen dat tot vandaag alle beslissingen genomen door de RVB van iedereen de goedkeuring kregen, het bewijs dat deze manier van besturen echt werkt. Het participatieve beheer en de praktijk van collectieve intelligentie bevorderen de instemming van iedereen en zorgen er ook voor dat zij die de beslissingen nemen op eenzelfde lijn staan en die beslissingen ook dragen.

Op te merken valt dat categorie A (de investeerders) die 91,9% van de aandelen bezit bij een stemming “slechts” 50% vertegenwoordigt. Is er geen eensgezindheid dat kunnen de minderheden een beslissing, waar alleen de investeerders achter staan, dus blokkeren.

Een keten van zelfstandige maar samenwerkende winkels

Ook op operationeel vlak is de coöperatieve gedachte sterk aanwezig. Het doel van Färm is een netwerk van autonome verkooppunten (de geaffilieerde winkels) uit te bouwen die een gemeenschappelijke missie delen via de waarden opgenomen in de Handvesten.

In die geest van samenwerking werden verschillende comités opgericht. Het Comité Zaakvoerders maakt het delen van kennis en informatie tussen zaakvoerders van winkels mogelijk. Het Comité Rayons heeft als hoofddoel ervoor te zorgen dat de rayons in elke winkel de waarden van Färm uitdragen en tegelijk commercieel efficiënt zijn. In deze comités zitten meerdere Färmers die in verschillende winkels werken.

“Het is onze ambitie een solidair en samenwerkend netwerk van zelfstandige winkels uit te bouwen. Deze strategie maakt het mogelijk sneller uit te rollen en een sterkere autonomie te krijgen. We geloven in de kracht van de groei. We willen een belangrijke speler zijn, die actief is naast de warenhuizen om hen te prikkelen. Vijftig percent van het bio-marktaandeel is vandaag in handen van de grootdistributie. Het is een echte uitdaging om met hen de strijd aan te gaan met eerlijker praktijken als doel”.

De waarde van goede producten en vooral goede producenten!

Laurent Pedrotti, warme bakker bij Agribio

Eerlijke partnerships zijn de kern van onze engagementen. Om de rechtstreekse lijnen met de producenten nog te versterken, geeft Färm de voorkeur aan twee 100% Belgische kanalen: Nu! en Agribiofärm.

Op een samenwerkende en coöperatieve manier zijn alle spelers van het netwerk aan tafel gaan zitten om een gemeenschappelijk bestek op te stellen. Voor Nu! bijvoorbeeld, werd de vergoeding in samenwerking met de producenten bepaald. De aankoopprijs voor bio varkensvlees is op die manier 22% hoger dan bij de “klassieke” grootdistributie. Tegelijk blijft de prijs voor de consument, dankzij het rechtstreekse aankoopkanaal, in lijn met de marktprijs voor Belgische bio.

In de grootdistributie worden de producenten dikwijls pas lang na de aankoop van hun product betaald. En worden de prijzen ook nog dikwijls gebradeerd.

Bij Färm vecht niemand voor “de laagste prijs”, maar streven we wel naar de eerlijkste prijs. Met een eerlijke prijs kan je de productiekosten dekken en tegelijk iedereen binnen de productie en distributie een waardig inkomen garanderen met een minimum aan negatieve gevolgen voor de planeet. “Het is belangrijk dat de producenten eerlijk vergoed worden. Je moet de consument wijzen op de waarde van de dingen en niet alleen op de prijs. Bio op zich is niet voldoende, de productie moet zo lokaal mogelijk gebeuren en de vergoeding moet rechtvaardig zijn”, verduidelijkt de afgevaardigd bestuurder.

Ziezo, dat zijn alle uitdagingen die je vindt zitten achter de deur van de Färm-winkels. Meer dan ooit is de maatschappij aan het veranderen. Bij Färm zijn we overtuigd dat de “wereld van morgen” begint bij een voeding die respect heeft voor de natuur maar ook voor de mensenrechten. Dat zet er ons elke dag toe aan het beste van onszelf te geven… de wereld al etend te veranderen.

Voor een demonstratie verwijzen we je graag naar onze rayons…

Deel info