la bio

WAT IS BIO ?

Bij Färm maken we onderscheid tussen bio en DE bio ... bio voldoet uiteraard aan de eisen van het Europees biologisch keurmerk. DE bio, daarentegen, gaat veel verder ...

De oprichters van DE bio dwingen twee agrarische principes af:

  • gewassen voeden door de bodem te voeden, vandaar een kritiek op de agrochemie
  • bodemvruchtbaarheid heeft invloed op de kwaliteit van planten, de gezondheid van dieren en mensen, er is dus sprake over een holistische benadering.

Hun kijk op de biologische teelt beperkt zich niet enkel tot de landbouw, ze dragen ook een economische en sociale visie uit. Kritiek op de industrialisering van de landbouw maakt deel uit van een ruimere kritiek op de moderniteit, namelijk op het spanningsveld tussen:

  • Winst maken als hoofddoelstelling van een economische activiteit of ook aandacht hebben voor andere aspecten
  • Voedsel transporteren over grotere afstanden of kiezen voor lokaal.

Het biologische label is ontstaan om de technische productienormen te reguleren.

Het keurmerk stelt dus geen voorwaarden aan de herkomst, de lengte van de distributieketen, het beheer van de betrokken bedrijven, de verdeling van de rijkdom, de solidariteit tussen de actoren…

Het engagement van Färm voor DE bio

Färm wil verder gaan dan dit label, en een maatschappelijk project verdedigen met oog voor het sociale, wereldwijde ecologische en menselijke aspect en gebaseerd op de boerenwaarden en gedeelde belangen.

Via onze activiteiten, en onze band met de verschillende schakels, van producent tot consument, willen we iedereen bewustmaken over de noodzaak om anders te consumeren, om verder te kijken dan zijn eigen bord, en vooral om te kijken naar wat er achter zit.

Wij willen heel hoge eisen stellen aan de ecologische, maatschappelijke en economische uitdagingen.

De ecologische uitdagingen:

We zullen rekening houden met:

– het productiesysteem: het minst energie-intensieve en zo milieuvriendelijk mogelijke systeem

– de impact op het vervoer: voorkeur voor lokaal (het dichtst bij de winkel) en het minst vervuilende en/of meest efficiënte vervoer (het vliegtuig is dus uitgesloten).

De maatschappelijke uitdagingen:

We zullen rekening houden met:

-het welzijn van de werknemers op alle niveaus in de voedselketens

– de impact op de gezondheid van de consument door aandacht te besteden aan de samenstellingen van de producten

– maatschappelijke alternatieven voor een menselijke economie, die een betere sociale rechtvaardigheid ondersteunt

– het plezier van het tafelen en het delen van lekkere kwaliteitsproducten

De economische vraagstukken:

We zullen rekening houden met:

-een eerlijke prijs die producenten en winkels toelaat om van hun werk te leven en in hun onderneming te investeren, maar die bio ook betaalbaar maakt voor zoveel mogelijk mensen

-economische alternatieven voor een economie op maat van de mens door voorrang te geven aan vakmanschap en een niet-speculatieve economie, transparant over het gebruik van geld

-de veerkracht van het systeem zodat het economisch levensvatbaar is op langere termijn

-waarden rond eerlijke handel die we samen bespreken en die gedeeld worden door alle spelers in de economische keten: producenten / leveranciers, medewerkers, filialen, investeerders en klanten.

Deze uitdagingen van een bio-geëngageerde keten worden vertaald in verbintenissen, verzameld in 4 Handvesten:

  • Het Producthandvest
  • Het Sociaal en Participatief Bestuur handvest
  • Het Handels, -en Ketenhandvest
  • Het Bestuurshandvest

De geest van de Handvesten is om steeds hoger en verder te mikken; op deze manier zal Färm de ontwikkeling van steeds duurzamere en meer geëngageerde bioproducten aanmoedigen en ondersteunen. Met deze handvesten wil Färm zijn maatschappelijke verbintenissen steeds verder verdiepen.

Deel info